Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Gök önüm ýetmezçiligi ilatyň saglygyna zarba urýar


Aşgabat, Rys bazary. Arhiw suraty

Türkmenistanda amerikan dollarynyň “gara bazar” nyrhlarynyň barha ýokarlanmagy bilen bazarlardaky gök önümleriň bahasynyň hem ýokary galýandygy aýdylýar.

Türkmenistanyň Hronikasy” neşiriniň maglumatyna görä, “möwsümiň çalyşmagy we ýurt içinde öndürilýän önümleriň iş ýüzünde düýpden ýeterlik bolmazlygy bilen baglylykda”, Aşgabadyň bazarlaryndaky gök önümleriň bahalary düýpli gymmatlaýar.

Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, aşgabatly synçy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG