Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tillerson: Orsýetiň Ukrainadaky agressiýasy ABŞ bilen gatnaşyklaryň maýlamagyna esasy päsgelçilik


ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson (ç) we Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow (s) Wena, 7-nji dekabr, 2017
ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson (ç) we Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow (s) Wena, 7-nji dekabr, 2017

ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson ABŞ-nyň we Orsýetiň arasyndaky gatnaşyklaryň maýlamagyna päsgel berýän esasy meseläniň Orsýetiň Ukrainadaky agressiýasy bilen baglydygyny aýtdy.

7-nji dekabrda Wenada Ýewropanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşygynda eden çykyşynda Tillerson Orsýetiň Ukrainadan we Krymdan öz güýçlerini çekmese ABŞ-nyň Moskwa garşy sanksiýalaryny ýatyrmajagyny mälim etdi.

“Bizde başga ugurlardan aratapawutlar bolup biler... emma haçan-da bir ýurt başga ýurda girse bu geçirip bolmaýan ýa-da ykrar edip bolmaýan aratapawut” diýip, Tillerson Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ministrleriniň duşuşygynyň yzýany geçirilen metbugat-konferensiýasynda aýtdy.

Tillersonyň Ukraina boýunça eden bu berk çykyşynyň yzýany Orsýetiň daşary işler ministri bilen geçiren ikiçäk gepleşikleriniň iki ýurduň arasyndaky dartgynlylygy gowşatmak meselesinde öňegidişlik getirmedige meňzeýär.

XS
SM
MD
LG