Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kabulda janyndan geçeniň hüjüminde üç adam öldi


Owgan polisiýasy. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Kabulda janyndan geçeniň ulagda amala aşyran hüjüminde azyndan üç adam öldi, başga-da ikisi ýaralandy. Bu barada owgan resmileri habar berýärler.

Kabulyň Despeçari sebitinde amala aşyrylan bu hüjümiň jogapkärçiligini “Talyban” hereketi öz üstüne aldy.

Içeri işler ministrligi hüjümde heläk bolanlaryň we ýaralanlaryň ählisiniň parahat ýaşaýjylaryň bolandygyny mälim etdi.

Owgan hökümeti 16 ýyl bäri dowam edip gelýän konflikti togtatmak maksady bilen, “Talybany” parahatçylyk gepleşiklerine goşulmaga çagyrýar.

XS
SM
MD
LG