Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Putin: Orsýetiň Ýewropa Bileleşigini bölmek niýeti ýok


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin we Awstriýanyň kansleri Sebastian Kurz. 5-nji iýun, 2018 ý.

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin Awstriýa edýän saparynyň öňüsyrasynda, Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklary gowulandyrmaga isleglidigini mälim etdi. Putin şu ýyl gaýtadan prezidentlige saýlanany bäri ilkinji gezek Awstriýa sapar edýär.

Putin Awstriýanyň prezidenti Aleksandr Wan der Bellen we kansler Sebastian Kurz bilen gepleşikleri geçirmek üçin 5-nji iýunda Wena bardy.

Bu sapar, Orsýetiň Ukrainadaky agressiýasy, Siriýa konfliktindäki roly, Britaniýada öňki rus içalysynyň we gyzynyň zäherlenmegi we beýleki meseleler bilen baglanyşykly Moskwa bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan mahaly amala aşýar.

Putin Wena edýän saparyndan bir gün öň, Ýewropa Bileleşiginiň “birleşen bolmagyny we gülläp ösmegini” isleýändigini aýtdy.

“Biz Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmalydyrys. Biziň Ýewropa Bileleşigini bölmek niýetimiz ýok” diýip, Putin belledi.

XS
SM
MD
LG