Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Eýrana ynsanperwer kömegini iberdi


Ýer titremäniň netijeleri, Kermanşah, 22-nji iýul, 2018.

23-nji iýulda Türkmenistanyň ynsanperwer kömegini alyp baran uçary Eýran Yslam respublikasynyň ýer titremä duçar bolan Kermanşah şäherine bardy diýlip media maglumatlarynda habar berilýär.

Aýdylyşyna görä, ýer titremede ejir çekenler üçin niýetlenýän ýük Eýranyň Gyzyl ýarymaý jemgyýetine gowşurylypdyr.

Eýranyň mediasynyň habar bemegine görä, 22-nji iýulda Eýranyň günbataryny sarsdyran 5.9 magnitudaly sarsgyn zerarly 150 çemesi adam ýaralanypdy, birnäçe sagatdan soň iki sany ýer sarsgyny Hormozgan welaýatyna zarba urup, birnäçe binany ýumrupdy.

Eýranyň Kermanşah welaýaty seýsmiki aktiw zonada ýerleşýär. Bu regionda noýabr aýynda bolan 7.3 magnitudaly ýer titremede azyndan 620 adam wepat boldy we müňlerçe adam ýaralandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG