Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystandaky YD-nyň lideri öldürildi


Owgan esgeri.
Owgan esgeri.

Owganystandaky “Yslam döwleti” ekstremistik toparynyň ýolbaşçysy öldürildi.

Owgan resmileri Abu Saad Erhabiniň we başga-da on jeňçiniň Nangarhar welaýatynda amala aşyrylan operasiýanyň dowamynda öldürilendigini mälim etdiler. Hökümet we daşary ýurt güýçleriniň bilelikdäki operasiýasynda köp sanly agyr we ýeňil ýaraglar hem ýok edilipdir.

Bu maglumatlary häzirlikçe tassyklap bolmady. Jeňçileriň öz habar gullugy bu barada hiç aýtmady. NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky hemaýat missiýasy hem reaksiýa bildirmedi.

“Horasanyň Yslam Döwleti” hem diýlip atlandyrylýan Owganystandaky jeňçiler Nangarharda öz berkitmesini döredipdiler.

XS
SM
MD
LG