Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

2025-nji ýyla çenli işleriň 52%-ni robotlar eder


Robot. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

2025-nji ýyla çenli “häzir amala aşyrylýan işleriň” ýarpysy, has takygy 52%-ni robotlar tarapyndan amala aşyrylar diýip, Bütindünýä Ykdysady Forumy tarapyndan çap edilen hasabatda nygtalýar.

Hasabatda nygtalmagyna görä, häzir robotlar işleriň 29%-ni ýerine ýetirýärler.

Maglumata görä, robotlar hasapçylyk, müşderi menejmenti, senagat, poçta ýaly pudaklarda adamlaryň orunlaryny tutarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG