Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

YD Pakistandaky bazar hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy


Orakzaý partlamasynda ýaraly bolan adam Peşawar hassahanasynda bejergi alýar. 23-nji noýabr, 2018.

“Yslam döwleti” toparynyň ekstremistleri 23-nji noýabrda Pakistanyň demirgazyk-günbataryndaky Orakzaý tire sebitindäki bazarda bolan kast ediş hüjüminiň jogapkärçiligini öz boýnuna aldy.

Bazar mähellesiniň içinde özüni partladan hüjümçi azyndan 35 adamy öldürip, 50-den gowrak adamy ýaradar etdi.

Polisiýa başda owgan serhedine golaý Klaýa şäheriniň bazarynda gök ekinleriň gapyrjaklarynyň aşagynda gizlenen bombanyň partlandygyny aýtdy. Bu şäherde şaýy musulmanlary köplükde ýaşýar.

YD 24-nji noýabrda öz “Amak” websaýtynda beýanat çap edip, bazardaky hüjümi “Yslam döwleti” toparynyň janyndan geçen bombaçysynyň amala aşyrandygyny aýtdy.

YD-nyň beýanatynda bu hüjüm netijesinde 57 şaýy musulmanynyň öldürilendigi, 75-isiniň ýaraly bolandygy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG