Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaponiýanyň demirkgazyk-gündogar adalarynda güýçli ýer yranma boldy


Penşenbe güni Ýaponiýanyň demirgazyk-gündogar adalarynda güýçli ýer yranma boldy. Bu wakadan soň sunami howpy barada duýduryş berildi.

Berilýän maglumata görä, bu ýer titremäniň güýji 7 baldan gowrak bolupdyr.

Hadysa geçen aýdaky ýer yranmada zeper ýeten “Fukusimo-Daiçi” atom stansiýasyndan 144 km uzaklykda döredi.

Stansiýany dolandyrýan kompaniýanyň aýtmagyna görä, stansiýadaky ähli işgärler ewakuasiýa edilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG