Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebapdaky azlyklar


Türkmenabat şäherindäki parslaryň metjidi. Soňundan bu binany muzeýe öwüripdirler.
Türkmenistanda 15-nji dekabrdan başlap ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna girişildi. 1995-nji ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä, şol döwür ýurtda milletleriň we halkyýetleriň ondan gowragy ýaşapdyr.

Türkmenistanyň Lebap welaýatynda hem dürli milletleriň wekilleri ýaşaýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy olaryň ozalky we häzirki ýagdaýlary barada maglumat berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG