Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Meretgeldi: Mekdep remonty üçin pul soralýar


55-nji mekdep. Aşgabat
Türkmenistandan gowuşýan maglumata görä, okuw mekdepleriniň remont-bejeriş işleriniň bir bölegi, köplenç, ene-atalaryň gerdenine düşýär. Has aňygy olar çagalarynyň okaýan mekdepleriniň abatlaýyş işleri üçin, ýylyň-ýylyna her çagasy üçin pul bermeli bolýarlar.

Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylowa bu ýagdaý barada 56 ýaşly maryly işçi Meretgeldi Meredow bilen söhbetdeş boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG