Sepleriň elýeterliligi

Meretgeldi: Mekdep remonty üçin pul soralýar


55-nji mekdep. Aşgabat
Türkmenistandan gowuşýan maglumata görä, okuw mekdepleriniň remont-bejeriş işleriniň bir bölegi, köplenç, ene-atalaryň gerdenine düşýär. Has aňygy olar çagalarynyň okaýan mekdepleriniň abatlaýyş işleri üçin, ýylyň-ýylyna her çagasy üçin pul bermeli bolýarlar.

Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylowa bu ýagdaý barada 56 ýaşly maryly işçi Meretgeldi Meredow bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG