Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

N.Nurmämmedow: Adam hukuklary boýunça işleýän gurama ýok


Türkmenistanyň döwlet resmileri demokratiýa we adam hukuklary baradaky milli institutda. 2-nji aprel, 2010 ý.
Penşenbe güni “Amnesty International” guramasy dünýäniň 159 ýurdundaky, şol sanda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna-da baha berip, özüniň ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Bu hasabatda “Amnesty International” guramasy Türkmenistany adam hukuklary boýunça iň bir ýaramaz görkezijili ýurtlaryň hatarynda goýupdyr.

Eýsem, “Amnesty International” guramasynyň ýyllyk hasabatynda Türkmenistana berlen baha we ondaky gozgalan meseleler barada türkmenistanly synçylar nähili pikirde? Azatlyk Radiosy şu meseleler bilen gyzyklanyp aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG