Sepleriň elýeterliligi

Ozalky binalar nähili ulanylýar?


Aşagabatda gurlan täze binalaryň biri.
Aşgabat garaşsyzlyk ýyllarynda uly gurluşyk meýdanyna öwrüldi. 2006-njy ýylyň dekabrynda öňki prezident S.Nyýazow ýogalyp, ýurtda häkimiýet çalşandan soň bu gurluşyklaryň has-da güýçlenendigi aýdylýar.

Eýsem Aşgabatda ozalky gurlan binalar, prezident köşgi, ofisler we myhmanhanalar nähili ulanylýar? Şol bir wagtda täze köşklere nähili zerurlyk bar?

Azatlyk Radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhebetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG