Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Türkmen gelni ýenjildi


Lälegül. 20-nji dekabr, 2013 ý.
Owganystanda türkmenleriň aglaba bolup ýaşaýan Jöwüzjan welaýatynda 27 ýaşly türkmen gelni Lälegül halynyň gölüni ýalňyş dokanlygy sebäpli, äri tarapyndan ýowuzlylyk bilen ýenjilýär. Bu wakada Lälegülüň eli döwülýär, şeýle-de kellesine uly zeper ýetýär.

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myradynyň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG