Sepleriň elýeterliligi

"Baýdak baýramynyň ähmiýeti gaçýar"


Garaşsyzlyk baýramy, Aşgabat, 2013.
19-njy fewral Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri döwlet derejesinde baýramçylyk statusyna eýe bolan bu senäniň şu günki gün giňden bellenmeýändigi barada habar berilýär.

Azatlyk Radiosy munuň sebäpleri barada türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG