Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Adamlar iş wadalaryna ynanmaýar”


Ýowara çykarylan mugallymlar. Lebap. 2012.
Aşgabatda 28-nji fewralda geçirilen hökümet maslahatynda 2014-nji ýylda Türkmenistanda 56,7 müň raýatyň iş bilen üpjün ediljegi aýdyldy.

Bu habar Azatlygyň websaýtynyň okyjylarynda dürli pikirleri döretdi. Elbetde, bu tebigy zat. Sebäbi Türkmenistanda ýylda 100 müň gowrak okuwçy mekdebi tamamlaýar we şolaryň uly böleginiň işsizleriň armiýasyna goşulýandygy aýdylýar.

Eýsem Türkmenistanda resmi taýdan açyk boýun alynmýan işsizlik derejesi nähili we ol nädip çözülmeli?

Azatltk radiosy bu mesele barada ýerli adamlaryň pikirleri bilen gyzyklanyp, Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG