Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýowardaky "mejbury" meýletinçiler


Eli pilli türkmen gyzlary
Türkmenistanda şenbe güni ählihalk ýowary başlady. Ýowaryň çäginde millionlarça ýaş nahal ekiler, diýip türkmen metbugaty habar berýär. Bu nahal ekişlige hem “mejbury” meýletinçiler, ýagny döwlet işgärleri, talyplar gatnaşdyrylýar.

Eýsem, bu çäre adaty ilatyň gündelik durmuşyna nähili täsirini ýetirýär?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, ýowar çärelerine yzygiderli gatnaşýan aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG