Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kagyz zawody näme üçin işlemeýär?


Ekin mevdany

Türkmenistanyň Ýaşlyk posýologynda gurlan kagyz zawdoynyň ilkibaşda şol ýerdäki ýaşlaryň uly toparyny iş bilen üpjün edendigi aýdylýar. Emma soňky ýyllarda bu zawodyň işiniň togtap, işçileriniň bir toparynyň işsiz galandygy habar berilýär.

Ýaşlyk posýologynda ýaşaýan pensioner Sona bu zawodyň saman ýetmezçiligi zerarly işini togtatmaly bolandygyny öňe sürýär. Şol bir wagtda bu zawodyň işiniň ýatmagy barada resmi maglumatlar elýeterli däl.

Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylowanyň ahally pensioner Sona bilen geçiren söhbetdeşligini diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:02 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG