Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda häzirki zaman edebiýaty, çap bolýan kitaplaryň mazmuny ilaty, okyjylary näderejede kanagatlandyrýar?

Azatlyk Radiosy nobatdaky "Aktual gürrüň" gepleşigini şu tema bagyşlady we onuň telefon myhmany aşgabatly ýazyjy, şahyr Amanmyrat Bugaýew.

Belki, sizem bu söhbete goşulyp, öz pikirleriňizi ýazarsyňyz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG