Sepleriň elýeterliligi

"Kitaphana - ýazyjy hökmünde borjum"


Türkmenistandaky kitaphanalaryň biri.

Türkmenistanyň Balkan welaýat drama teatrynda aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewiň inisiatiwasy bilen ýakynda täze kitaphana döredilýär. Ýazyjy Bugaýewiň sowgat beren 3 müň çemesi kitaby, şeýle-de beýleki ýazyjydyr, döredijilik işgärleriniň sowgat berjek kitaplary netijesinde gürrüňi gidýän kitaphanada jemi 6 müň çemesi kitabyň boljakdygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy täze döredilýän bu kitaphana, onuň döredilmeginiň maksady bilen gyzyklanyp, ý bu pikiri oýlap tapan we öňe süren ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG