Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Düýeli, atly gezelençleri guramaly"


"Kejebäni cekmäge akmaýa gerek." Aýdymdan

Türkmenistan dagly-deňizli, çölli we beýleki tebigy täsinliklere baý, bu çetinden beýle çetine çenli syýahat edip ýörmeli juda giň we örän baý ýurt.

Emma türkmen raýatlarynyň ýurt içindäki syýahat aktiwliginiň beýle bir ösen däldigi aýdylýar.

Mundan başga, dagda-düzde, tebigatyň täsin ýerlerine atly, düýeli gezelençler guralsa, ol gezelençler barada dünýä habar serişdelerinde maglumat berilse, ýurda daşary ýurtlardan hem geljekler köpeler diýen pikir bar.

Eýsem bu zatlary etmäge näme päsgel berýär ýa-da işi nämeden başlamaly?

Azatlyk radiosy bu barada ýerli synçy Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:00 0:00
Ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG