Sepleriň elýeterliligi

Nurmämmedow: Sözlük döwre laýyk bolmaly


Türkmen diliniň sözlügi we türkmen neşirleri

Türkmenistanda soňky ýyllarda professional terminleriň käbir sözlükleri çapdan çykdy. Ýakynda oba hojalyk terminlerini düşündirýän sözlügiň işlenip-düzülendigi barada resmi taýdan habar berildi. Türkmenistanda spesialistler öz hünärlerine degişli haýsy sözlüklerden peýdalanýarlar? Professional terminleriň kesgitlenmeginiň diliň ösüşi üçin nähili ähmiýeti bar? Azatlyk Radiosy Türkmenistanly graždan aktiwisti käri boýunça inžener Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG