Sepleriň elýeterliligi

“Gawunyň käbir tohumlaryna ýitip gitmek howpy abanýar”


Türkmenistanly käbir agronomlar ýurtda gawunyň käbir tohumlaryna ýitip gitmek howpunyň abanýandygyny aýdýarlar.

Türkmenistanda şu hepdäniň soňunda gawun baýramy bellenilip geçiler. Türkmenistanly käbir agronomlar ýurtda gawunyň käbir tohumlaryna ýitip gitmek howpunyň abanýandygyny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew käbir agronomlar bilen söhbetdeş bolup, gawunyň käbir tohumlaryna ýitip gitmek howpunyň abanmagynyň sebäpleri barada maglumat taýýarlady. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG