Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Azabyňa görä-de girdeji alýaň"


Ekin meýdanyndan hasylyny alyp gelýän daýhan.

Türkmenistanda pagta ýygym kampaniýasyna taýýarlyklar başlandy. Resmi metbugatda berilýän maglumata görä, pagta ýygym kampaniýasyna 29-njy awgustda başlanar.

Şeýle-de, maglumatda Türkmenistanda 545 müň gektar ýere ekilen pagtany ýygmak üçin 500 sany pagta ýygnaýan kombaýnlaryň, pagtany transport etmek üçin niýetlenen ýük maşynlaryň we beýleki zerur bolan tehnikalaryň taýýarlanandygy habar berilýär.

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan özüni Annagözel diýip tanyşdyran kärendeçi zenan geçen ýylky pagta hasyly, ondan alan girdejisi barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:20 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG