Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Transformatoryň daşy bar-da içi ýok”


Tükmenistanyň Balkan welaýaty

Türkmenistanda elektrik togy bilen üpjünçiliginiň pes hilinden Balkanabat şäheriniň ýaşaýjylary-da nägile. Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Tuwakbibi elektrik togunyň günde sönüp durýandygyny we bu ýagdaýyň öz maşgalasynyň gündeki durmuşyny agyrlaşdyryp, maddy taýdan hem uly zyýan ýetirýändigini gürrüň berdi. Balkanabadyň ýaşaýjysynyň sözlerine görä, ilaty elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin görülen resmi çäreleriň çäginde täze transformator oturdylypdyr, emma ol işe ukyply däl.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:36 0:00

XS
SM
MD
LG