Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

2014-nji ýyl nähili boldy?


Yrakly şaýy türkmenleriniň lageri. Kürdistanyň Dohuk welaýaty.
Yrakly şaýy türkmenleriniň lageri. Kürdistanyň Dohuk welaýaty.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda 2014-nji ýylyň dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň ýaşaýyş hem durmuş şertlerine ýetiren täsirleri barada söz açýar.

Eýsem, 2014-nji ýyl dünýä türkmenleri üçin nähili boldy? Dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler 2014-nji ýylda öz problemalaryny çözüp, maksat-myratlaryna ýetip bildimi?

Türkmenleriň ykbal pursatlary taýdan 2014-nji ýyla siz nähili baha berýärsiňiz?

Hemmeleri şeýle temada gepleşigimize gatnaşmaga hem-de teswirleriňiz bilen goşant goşmaga çagyrýarys. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz: hat@azatradio.org

XS
SM
MD
LG