Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň 12-nji ýanwar ýörite kanun esasynda Gökdepe urşundaky şehitler bilen bir hatarda ýurduň garaşsyzlygy hem azatlygy ugrunda şehit bolanlar üçin "Hatyra güni" diýip yglan edildi.

Emma şu ýyldan başlap 12-nji ýanwarda "Hatyra gününi" bellemek ýatyryldy. Eýsem, siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?

Azatlyk Radiosy, hemmeleri 12-nji ýanwar "Hatyra güni" barada öz pikirdir-garaýyşlary bilen bu temadaky gepleşige gatnaşmaga hem teswir galdyrmaga çagyrýar. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz: metbugat@gmail.com

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG