Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Hatyra güni": Kim näme pikirde?


Gökdepe metjidi

Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň 12-nji ýanwar ýörite kanun esasynda Gökdepe urşundaky şehitler bilen bir hatarda ýurduň garaşsyzlygy hem azatlygy ugrunda şehit bolanlar üçin "Hatyra güni" diýip yglan edildi.

Emma şu ýyldan başlap 12-nji ýanwarda "Hatyra gününi" bellemek ýatyryldy. Eýsem, siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?

Azatlyk Radiosy, hemmeleri 12-nji ýanwar "Hatyra güni" barada öz pikirdir-garaýyşlary bilen bu temadaky gepleşige gatnaşmaga hem teswir galdyrmaga çagyrýar. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz: metbugat@gmail.com

Teswirleri gör (8)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG