Sepleriň elýeterliligi

“Dymyşlyk ilaty dowula düşürdi”


Lebap welaýatyndaky bazarlaryň biri.

Türkmenistanda ýylyň başyndan manadyň hümmetiniň pese düşmegi we benziniň bahasynyň 60% ýokarlanmagy netijesinde, ýurduň dürli künjegindäki bazarlarda, söwda nokatlarynda azyk, senagat önümleriniň bahasynyň belli bir derejede gymmatlaýandygy habar berilýär.

Şol bir wagtyň özünde Lebap welaýatynda unuň nyrhynyň hem gymmatlajakdygy baradaky gürrüňleriň ilatyň arasynda dowul döredendigi, welaýatyň käbir künjeklerinde uzyn un nobatlarynyň emele gelendigi aýdylýar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG