Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Awtoulagyň reňki içine täsir etmeýär


Türkmen şaýollarynda "şa bolan" gara maşynlar

Türkmenistanda indi gara ýa-da garamtyl reňkli awtoulaglaryň «garalanyp», ýagny ýekirilip başlanandygy, şu ýylyň başyndan ýurduň gümrükhanalarynyň daşary ýurtlardan getirilýän gara reňkli maşynlary serhetden geçirmeýändigi aýdylýar.

Käbir çaklamalara görä, bu çäklendirmäniň gara reňkiň günüň gyzgynyny özüne soramagy we garamtyl awtoulagyň Türkmenistanyň gurak howa şertlerinde adam saglygyna zyýanly bolmagy bilen baglanyşdyrylýan bolmagy-da mümkin.

Şol bir wagtda bu çäräniň hiç bir resmi düşündirişiniň ýokdugy aýdylýar.

Eýsem Türkmenistanyň howa şertlerinde gara ýa-da garamtyl awtoulaglaryň içindäki ýagdaý ýa-da şert bilen ak reňkli awtoulagyň içindäki şertiň arasynda tapawut barmy ýa şeýle bir zat bolup bilermi?

Azatlyk radiosy bu barada transport ugrundan bilim alan we işlän, ýokary okuw jaýynda sapak beren ekspert Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:20 0:00

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG