Sepleriň elýeterliligi

'Ikinji gezek gurlan wokzal işe girizildi'


Demirýol wokzaly, Türkmenistan

Balkan welaýatynyň administratiw merkezi Balkanabatda täze demirýol wokzaly ulanylyşa berildi. Ak mermerden gurlan iki gatly bu binanyň şäheriň görküni bezändigi resmi maglumatlarda habar berilýär.

Ýurduň esasy demirýol transport çatryklarynyň biri bolan Balkanabadyň demirýol wokzaly soňki birnäçe ýylyň dowamynda iki gezek gaýtadan guruldy. Balkanabat demirýolunyň ýolagçysy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew öz tejribeleri we Balkanabadyň demirýol wokzalynyň gurluşygynyň ýolagçylara ýetiren täsiri barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG