Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Ilatyň ýüňi häzirlikçe kabul edilmeýär"


“Ilatyň ýüňi häzirlikçe kabul edilmeýär"

Şu ýylyň fewral aýynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna deriniň, gönüň we ýüňüň daşarky bazarlarda ýerlenmegini düzgünleşdirmek üçin ilatdan deri we ýüň önümlerini çig mal görnüşinde ýygnap almaga hem-de satmaga ygtyýar berlipdi.

Türkmenistanyň prezidentiniň 5-nji fewralda gol çeken kararynyň agzalan önümleri daşarky bazarlarda satyp, ýurduň maliýe girdejilerini köpeltmek maksadyny öz öňünde goýýandygy resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýle-de bu çäräniň maldarçylaryň girdejilerini artdyryp, maldarçylyk pudagyny ösdürjekdigi aýdyldy.

Eýse, bu karar iş ýüzünde nähili amala aşyrylýar?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:58 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG