Sepleriň elýeterliligi

Alaçsyz maşgalalar "ýykyk" jaýlara girýär


Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynyň merkezi Nyýazow şäherçesinde özbaşyna ýaşaýyş jaýy bolmadyk ençeme maşgalalar şäherçäniň boş duran, awariýa halatyndaky köne jaýlaryna birugsat girip, ýaşap başlady. Adamlar bu işi alaçsyzlykdan edendiklerini aýdýarlar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG