Sepleriň elýeterliligi

Suw ölçeýji gurallaryň oturdylmagy soralýar


Suw ölçeýji gurallaryň oturdylmagy soralýar.

Aşgabadyň käbir sebitleriniň ýaşaýjylaryna öz öýlerine suw ölçeýji gurallary oturdylmagyň tabşyrylandygy habar berilýär. Parahat-7 etrapçasyndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlaryň girelgelerine asylan bildirişlerde ýaşaýjylaryň bu çäräni haçana çenli amala aşyrmalydygy barada takyk maglumat berilmeýär.

Bildirişiň nusgasy.
Bildirişiň nusgasy.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, gürrüňi edilýän sebitiň ýaşaýjysy, habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG