Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Ýertitremede 30 adam öldi


Ýertitremede başga-da ençeme adam ýaralandy.

Merkezi Owganystanyň demirgazyk-gündogarynda bolan 7.5 magnitudaly ýer titreme Günorta Aziýany sarsdyrdy. Habar agentlikleriniň maglumatlaryna görä, 26-njy oktýabrda Hindu Kuş regionynda bolan ýer sarsgyny Delide, Yslamabatda we Kabulda duýulupdyr.

Ýertitreme sebäpli Owganystanda 30-dan gowrak, onuň goňşusy Pakistanda 120-den gowrak adamyň heläk bolandygy habar berilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG