Sepleriň elýeterliligi

“Çopan ata” gonamçylygyna ýykylmak howpy ‘abanýar’


“Çopan ata” gonamçylygyna ýykylmak howpy ‘abanýar’

Aşgabatda ýene bir gonamçylyga ýykylmak howpunyň abanýandygy habar berilýär. Şol bir wagtda soňky ýyllarda Aşgabatda “Didar baba”, “Goçgar ata”, “Garadamak” ýaly gonamçylyklaryň birnäçesi ýumruldy.

Azatlyk Radiosy Aşgabatda ýykylmak howpy abanýan we ýykylan gonamçylyklar barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG