Sepleriň elýeterliligi

“Otly stansiýalary ünsden düşürilen”


Kölegede otlynyň gelmegine garaşýan ýolagçylar.

Aşgabat-Serhetabat aralygyndaky otly gatnawynyň ugrunda ýerleşýän stansiýalardan we otludaky şertlerden käbir ýolagçylaryň nägiledigi habar berilýär. Ýolagçylaryň käbirleri otlynyň girelgesinde zerur şertler üpjün edilmändigi sebäpli, otla kynlyk bilen münýändiklerini aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bu mesele bilen gyzyklanyp, gürrüňi edilýän otly gatnawynda wagtal-wagtal syýahat edýän 70 ýaşyndaky maryly pensioner Çemengül daýza bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG