Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

‘Maslahata gatnaşýan ýaşulular jorabyna çenli täzelemeli’


Türkmen ýaşululary.

Şu gün, ýagny 4-nji dekabrda Aşgabadyň Maslahatlar köşgünde Ýaşulylar maslahaty geçirilýär diýip, türkmen telewidenýesinde habar berilýär. Şol bir wagtda onda gürrüňi ediljek meseleleriň jikme-jikleri barada henize çenli takyk maglumat berilmeýär.

Mälim bolşy ýaly bu maslahata ýurduň dürli welaýatdyr etraplaryndan ýaşulular gatnaşýar. Maryly ýaşuly bu maslahata gatnaşýan ýaşulularyň taýýarlyklary, olaryň almaly bolýan egin-eşikleri barada gürrüň berýär.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginden özüni Agajuma diýip tanyşdyran oba ýaşaýjysy bilen Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:46 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG