Sepleriň elýeterliligi

“Ýaşulular problemaly meseleleri gozgamaýar”


Aşgabatda geçirilýän çäreleriň birine gatnaşýan ýaşulular.

Halkara jemgyýetçiligi şu gün, 1-nji oktýabrda ýauly adamlaryň gününi belleýär. Türkmenistanda ýaşululardan döwlet derejesinde maslahat-geňeş soralýandygy aýdylýar, emma ýaşaýjylaryň käbiri maslahata çagyrylýan wezipeli ýa gurply adamlaryň garyndaşlaryndan seçilýändigini aýdyp, nägilelik bolýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Türkmenistanda ýaşuly sylagy barada Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Gyzylgum daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, 42 ýaşly Aýnagözeliň pikirini sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG