Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaşulular maslahaty näçä durýar?


Ýaşulular maslahaty, Aşgabat

Maslahat beriji wezipeli “Ýaşulular maslahatynyň” halkyň jebisligini üpjün etmekde, ýurduň durmuşynyň möhüm meselelerini maslahat etmekde we çözmekde ýaşuly nesliň tejribelerinden peýdalanmak üçin zerurdygy resmi maglumatlarda bellenýär. “Ýaşulular maslahatynyň” 600 agzasynyň we ýene bir müňden gowrak beýleki gatnaşyjylaryň gatnaşmagynda ýylda geçirilýän bu çäre maliýe taýdan kimiň hasabyna amala aşyrylýar we onuň çykdajylarynyň möçberi nähili? Azatlyk Radiosy bu sowal bilen Türkmenistanyň öňki wise-premýeri, Merkezi Bankynyň öňki başlygy Hudaýberdi Orazowa ýüzlendi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG