Sepleriň elýeterliligi

“Çäreden gaçyp, sakgalymy syrdym”


Iki ýaşuly.
Türkmenistanda şu ýyl Ýaşulular maslahaty oktýabr aýynda geçiriler, emma taýýarlyklaryň eýýäm häzirden bäri görülýändigi barada habar berilýär.

Ýüzlerçe ýaşulularyň gatnaşmagynda uly dabara bilen döwletiň guramaçylygynda geçirilýän bu çärä ýaşulular nädip gatnaşdyrylýar?

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan bir ýaşuly çärä gatnaşmazlyk üçin hatda sakgaly bilen hoşlaşmaga razy bolandygyny gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG