Sepleriň elýeterliligi

'Bazarlarda goşa nyrh ýöredilýär'


Aşgabadyň bazarlarynyň birindäki harytlaryň nyrhlary.

Aşgabadyň käbir bazarlarynda azyk harytlaryň bahasynyň gymmatlandygy habar berilýär. Emma şol bir wagtda harytlaryň ýüzüne ýazylan nyrhlarda bolsa, öňki bahanyň saklanyp galýandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele we onuň sebäpleri, şeýle-de munuň alyjylara we söwdagärlere ýetirýän täsirleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG