Sepleriň elýeterliligi

Türkmen ýazyjysyna şwed baýragy berildi


Türkmen-şwed ýazyjysy Ak Welsaparyň hazarýaka türkmenleriniň durmuşyndan ýazylan “Aýpi hakyndaky rowaýat” atly romany.

Türkmen-şwed ýazyjysy Ak Welsaparyň hazarýaka türkmenleriniň durmuşyndan ýazylan “Aýpi hakyndaky rowaýat” atly romany Şwesiýada Medeni-edebi baýraga mynasyp boldy. Bu abraýly baýragyň esaslandyrmasynda ýazyjy Ak Welsapara “Hiç haçan öz sesini kesdirmedik ýazyjy” diýlip at berilýär.

Azatlyk Radiosy bu baýrak hakynda ýazyjy Ak Welsapar bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG