Sepleriň elýeterliligi

‘Köl adamzada, taryhy ýadygärliklere täsir ýetirýär’


Türkmenistanyň Garagum çölünde gurulýan "Altyn asyr" köli.

Ýekşenbe güni Türkmenistanda “Suw damjasy – altyn dänesi” atly baýramçylyk bellenilip geçildi. Bu baýramçylygyň dowamynda türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Altyn asyr" kölüniň gurulmagynyň tutuş Merkezi Aziýada ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrjakdygyny aýtdy.

Eýse, häzirki wagtda bu ýerde nämeler edildi we edilýär?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG