Sepleriň elýeterliligi

‘Ýollaryň ýapyljagy öňünden aýdylmaýar’


Aşgabadyň köçeleriniň birinde geçirilen çäreleriň biri.

Şu gün Aşgabatdan Änewe, şol sanda Mara gidýän ýollar bilen bir hatarda paýtagtyň ençeme köçesi ýapyldy. Aşgabadyň Ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri ýollaryň Änewde geçirilýän açylyş dabarasy sebäpli ýapylandygyny aýdyp, köçeleriň şu gün sagat 3-den soň açyljakdygyny belleýärler.

Azatlyk Radiosy bu barada Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG