Sepleriň elýeterliligi

“Hususy ulaglar Awaza goýberilmeýär”


Hazar deňziniň kenaryndaky "Awaza" syýahatçylyk zolagy.

1-nji maýdan başlap Balkan welaýatyndaky “Awaza” syýahatçylyk zolagyna hususy awtoulaglaryň goýberilmeýändigi habar berilýär. Maglumata görä, bu ýagdaýyň Hazar deňziniň kenarynda dynç almaga barýan ýaşaýjylara we bu ýerdäki hususy taksilere oňaýsyz täsir ýetirýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu gadagançylyk, onuň girizilmeginiň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada ýakynda Balkan welaýatyna sapar edip gelen aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG