Sepleriň elýeterliligi

Aşgabadyň awiabilet edarasynda nobatlar köpeldi


Şu günler Aşgabadyň awiabilet satylýan edarasynda adamlaryň uly nobatlarynyň emele gelendigi, olaryň azyndan dört sagatlap öz nobatynyň ýetmegine garaşmaly bolýandygy habar berilýär.

Bu ýagdaýyň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş berilmese-de, ýaşaýjylar munuň sebäbini tomusky dynç alyşlarynda syýahat ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sanynyň köpelmegi bilen düşündirýärler.

Azatlyk Radiosy bu barada jikme-jik maglumat almak üçin Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG