Sepleriň elýeterliligi

Döwlet çäreçiligi çagalary rus mekdeplerine iterýär


Mekdep okuwçylary, Aşgabat

Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başynda öz çagalaryny ors dilinde bilim berýän klaslara ýazdyrmak isleýän ene-atalaryň sanynyň köpelendigi, munuň bilen bir wagtda şeýle klaslara çagasyny ýazdyrmak isleýänlerden talap edilýän paranyň möçberiniň hem artandygy barada maglumatlar gowuşýar.

Muňa näme sebäp bolýar?

Aşgabadyň orta mekdeplerinde ors dilinde bilim berýän klaslara çagalary ýazdyrmak üçin bar bolan şu günki mümkinçilikler we päsgelçilikler barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa habar berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG