Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Migrant türkmenler "ildeş jenaýatçylygynyň" sebäplerini derňeýär


Stambul

Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz ildeşleriniň gatnaşmagynda edilýän we türk habar serişdelerine düşýän jenaýatlaryň kanun esasynda işläp ýören ýa işlemek isleýän türkmenistanlylary hem uly alada goýýandygyny aýdýarlar.

Şeýle-de olar Türkiýede ýa başga ýurtlarda jenaýata baş goşýan watandaşlarynyň Türkmenistanda alan terbiýesi, gören göreldesi bilen baglylykda, bu hadysanyň sebäplerine, köklerine göz ýetirmäge çalyşýarlar.

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň Stambulda dörän türkmen jenaýatçy topary we bu hadysanyň sebäpleri baradaky söhbetdeşligini diňläp, sizi hem söhbete goşulmaga, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Migrant türkmenler "ildeş jenaýatçylygynyň" sebäplerini derňeýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:12:58 0:00

Teswirleri gör (7)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG