Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazanjygy uruş ýesirleriniň guran desgasy ýagtyldýar


Balkanabatdaky elektrik transformatory

Balkan welaýatynyň Bereket, ozalky Gazanjyk şäheriniň köçeleri diňe esasy baýramçylyklarda ýagtylandyrylýar diýip, Azatlyga gowşan habarda aýdylýar.

Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda, prezident Berdimuhamedowyň regionlara saparlarynda oba, etrap ýerlerinde ilatyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak hakynda köp iş edilýändigi aýdylýar. Emma ýerli synçylar bu işleriň köpüsiniň elujy, gyssagara ýagdaýda edilýändigini we netijede döwlet serişdesiniň ýele sowurylmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar.

Azatlyk radiosy Bereket şäherindäki ýagdaý bilen gyzyklanyp, golaýda ol ýerde ýörite saparda bolan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Gazanjygy uruş ýesirleriniň guran desgasy ýagtyldýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:59 0:00

XS
SM
MD
LG