Sepleriň elýeterliligi

'Welaýat ulaglarynyň gadagançylygyna ne düşündiriş bar, ne-de çykalga'


Aşgabat

Türkmenistanyň paýtagtynda ýyllarboýy beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryna degişli dürli çäklendirmeler girizilýär. Şeýle çäklendirmeleriň biri welaýat belgili awtoulaglaryň Aşgabatda hereket etmegine degişlidir.

Ýurduň paýtagtynda welaýat belgili awtoulaglaryň hereket etmeginiň çäklendirilmegine türkmenistanlylar nähili garýarlar?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa Mary welaýatynyň ýaşaýjysy taksi sürüji Orazdurdy bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG